Bourbaki Panorama, Luzern

1998 - 1999
ARGE Bourbaki, Luzern
- Aregger AG, Buttisholz
- Schmid Bauunternehmungen AG, Ebikon
Bourbaki Panorama Pfähle
- Eggstein AG, Kriens
Beton allgemein, Self Compacting Concrete - SCC