EFH Matter, Kehlhofmatte 10, Adligenswil

1996 - 1997
Aregger AG, Buttisholz
Beton allgemein, Farbbeton